سوسک بمب افکن ( Bombardier Beetle)

گیاه گلدار چشم‌های عروسک ( Actaea pachypoda )، میوه‌ی‌ آن دارای سم cardiogenic است كه باعث آرام بخشی فوری روی ماهیچه قلب می‌شود لذا،خوردن آن منجر به كند شدن ضربان قلب و مرگ می‌شود.
چشم‌های عروسک( Actaea pachypoda )
دی ۲۳, ۱۳۹۸
تصویر میکروسکوپی از هالوباکتریوم ( ( Halobacterium، میکروارگانیسم نمک دوست و میله‌ای شکل
هالوباکتریوم (Halobacterium )
دی ۲۳, ۱۳۹۸
نوعی اسپری فوق‌داغ و جوشان به نام بنزوکینون (benzoquinone ) از ترکیب دو ماده شیمیایی در یک محفظه انفجار محفاظت‌شده در بدن سوسک تولید می‌شود. این واکنش شیمیایی، همزمان فشار موردنیاز را برای افشاندن اسپری بر روی یک شکارچی دشمن فراهم می‌کند.

نوعی اسپری فوق‌داغ و جوشان به نام بنزوکینون (benzoquinone ) از ترکیب دو ماده شیمیایی در یک محفظه انفجار محفاظت‌شده در بدن سوسک تولید می‌شود. این واکنش شیمیایی، همزمان فشار موردنیاز را برای افشاندن اسپری بر روی یک شکارچی دشمن فراهم می‌کند.

نوعی سوسک به‌نام سوسک بومبودیا یا سوسک بمب افکن وجود دارد زمانی که صحبت از استراتژی دفاعی در دنیای حشرات به میان می‌آید هیچ موجودی به گرد پای سوسک بمب افکن نمی‌رسد. سوسک دارای سلاحی دفاعی اثر بخشی می‌باشد که این سلاح نوعی زهر است که از غده‌ی زیر شکمی ترشح می‌گردد. پاشیده شدن سم تا پانصد بار درثانیه می‌رسد و دارای اثر فوری می‌باشد. این سوسک از خود مایعی اسپری می‌کند که دمایی حدود ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد ایجاد می‌کند که این خود برای دفع دشمنان سلاحی بالقوه می‌باشد. برای تولید بمب این حشره از دو ماده پروکسید هیدروژن و هیدروکینون استفاده می‌کند که ترکیب این دو ماده برای حشرات بسیار خطرناک می‌باشند اما جالب اینجاست که به خود این حشره هیچ آسیبی وارد نمی‌کند زیرا دو غده در انتهای بدن این موجود وجود دارد که این دو ماده را از یک دیگر جدا نگه می‌دارد و مانع از ترکیب آن‌ها می‌شود. این حشره برای دفاع از خود از واکنش زیر استفاده می‌کند.

C6H6O2+2H2O2C6H4O2+2H2O

C6H6O2هیدرو کینون یا ۱و۴- بنزن دی ال نام دارد.

Free WordPress Themes