پروانه های دم چلچله ایی

آگروباکتریوم تومیفاسینس
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸
گال های القا شده توسط باکتری آگروباکتریوم در گیاه
آگروباکتریوم (Agrobacterium)
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

پروانه های دم چلچله ایی

خانواده چلچله پروانگان شامل پروانه های بسیار بزرگ و زیبا هستند كه اغلب آنها در نواحی استوایی زندگی میكنند اما میتوان در سراسر جهان آنها را مشاهده کرد. بیش از ۵۰۰ گونه در تیره پروانه های دم چلچله ای وجود دارد. در ایران از این خانواده ۶ جنس و ۹ گونه گزارش شده است. در بال این پروانه های باشكوه رنگهای روشن با الگوهای زرد ، سفید ، نارنجی ، قرمز ، آبی ، و سبز قوس قزحی غالب می باشد. خیلی از آنها توسط رنگها و مواد شیمیایی خاص از حمله پرندگان در امان می مانند. لارو آنان بسیار متفاوت و اغلب دارای رنگهای روشن می باشند. شفیره ها خود را توسط یك حلقه ابریشمی خاری شكل در انتهای بدن و یك صفحه نرم ابریشمی بر گیاهان نگاه می دارند.

نمونه ای پروانه دم چلچله ای

نمونه ای پروانه دم چلچله ای

نمونه ای پروانه دم چلچله ای

نمونه ای پروانه دم چلچله ای

تخم نمونه ای  از پروانه دم چلچله ای

تخم نمونه ای از پروانه دم چلچله ای

لارو نمونه ای  پروانه دم چلچله ای

لارو نمونه ای پروانه دم چلچله ای

شفیره نمونه ای  پروانه دم چلچله ای

شفیره نمونه ای پروانه دم چلچله ای

Free WordPress Themes